Dâu khi

Các yêu cầu về môi trường của các địa điểm khai thác dầu khí là rất cao, đòi hỏi nguồn điện mạnh và đáng tin cậy cho các thiết bị và các quy trình nặng.

Các tổ máy phát điện rất cần thiết cho các công trình trạm phát điện và cung cấp điện năng cho sản xuất và vận hành, cũng như cung cấp nguồn điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện bị gián đoạn, do đó tránh được những thiệt hại đáng kể về tài chính.

MAMO sử dụng thiết bị được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt để đối mặt với môi trường làm việc cần xem xét nhiệt độ, độ ẩm, độ cao và các điều kiện khác.

Mamo power có thể giúp bạn xác định bộ máy phát điện phù hợp nhất với bạn và làm việc với bạn để xây dựng giải pháp điện tùy chỉnh cho việc lắp đặt dầu khí của bạn, phải mạnh mẽ, đáng tin cậy và hoạt động với chi phí vận hành tốt nhất.