Bộ máy phát điện Diesel MAMO POWER cho LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Điều kiện làm việc và yêu cầu về môi trường của các công trường khai thác dầu khí là rất cao, đòi hỏi nguồn cung cấp điện mạnh và đáng tin cậy của các tổ máy phát điện cung cấp cho các thiết bị và các quy trình nặng.
Các tổ máy phát điện rất cần thiết cho các công trình trạm phát điện và cung cấp nguồn điện cần thiết cho sản xuất và vận hành, cũng như cung cấp nguồn điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện bị gián đoạn, do đó tránh được những thiệt hại đáng kể về tài chính.
MAMO POWER sử dụng máy phát điện diesel được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt để đối mặt với môi trường làm việc cần xem xét nhiệt độ, độ ẩm, độ cao và các điều kiện khác.
Mamo POWER có thể giúp bạn xác định bộ máy phát điện phù hợp nhất với bạn và làm việc với bạn để xây dựng giải pháp năng lượng tùy chỉnh cho việc lắp đặt dầu khí của bạn, phải mạnh mẽ, đáng tin cậy và hoạt động với chi phí vận hành tốt nhất.

Máy phát điện MAMO POWER được thiết kế cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, đồng thời duy trì hiệu suất cao và đáng tin cậy để làm việc 24/7 tại công trường.Bộ gen MAMO POWER có khả năng hoạt động liên tục trong 7000 giờ mỗi năm.